VISIT ANDERSENB2B.COM

Bangladesh - en ny tiger-økonomi?

Af: Sebastian Møller og Anne Marie Simonsen, Den danske ambassade i Dhaka

En række asiatiske lande er klar til at udfordre Kina og Indien som Asiens absolutte vækstdynamoer. Indonesien, Malaysia og Filippinerne har længe stået klar i kulissen. Men også Bangladesh er godt på vej frem og meget tyder på at det lille land i Sydasien kan indtage rollen som ny tiger-økonomi hvis udviklingen fortsætter.

De asiatiske tiger-økonomier præger til stadighed de internationale overskrifter, og det er ikke uden grund. Den eksplosive vækst har ikke kun givet eksport vækst, men også den interne og regionale vækst er steget substantielt. Levestandarden er blevet hævet betydeligt og de højere lønniveauer har ført til en forringet konkurrenceevne, hovedsageligt i den manuelle produktionssektor.

Netop det nyder et land som Bangladesh godt af. Her har udviklingen endnu ikke ført til en markant højere mindsteløn. Sammen med landets øgede behov og parathed overfor udenlandske investeringer har det medført, at Bangladesh har tiltrukket flere nye udenlandske investorer og multinationale virksomheder, såsom H&M, Novo Nordisk, CitiBank og LG. Den tendens har medvirket til en forøget vækstrate på omkring 6 pct. i de seneste fem år.

Især tekstilindustrien har for længst fået øjnene op for Bangladesh og sidder nu på en stor andel af verdens tøjproduktion. Men også medicin, IT og skibsværft-sektoren har der været en del af og har kunnet udnytte denne vækst. Når det er sagt, så står Bangladesh stadig overfor flere betydelige problematikker, som vil komme til at præge de næste fem års vækstrater. Den svære overgang fra at være et uland til et mellemindkomst land er skudt i gang. Men den gradvise ændring medfører også visse nye samfundsøkonomiske udfordringer som skal løses. De udfordringer omfatter udover de politiske og infrastrukturelle, også en fair lønudvikling, arbejdsforhold, korruption og ikke mindst produkt-ekspertise for at kunne optimeredukt-ekspertise for at kunne optimere og bevare konkurrencedygtigheden.

Netop på dette punkt kan danske virksomheder være med til at spille en afgørende rolle for udviklingen. Med en voksende økonomi, urbaniseringen og en middelklasse på omkring 20 millioner som er parate til at betale, er der en støt stigende efterspørgsel på og behov for energi-, aqua- og clean-tech løsninger.

Indenfor disse sektorer kan danske firmaer både tilbyde produkter og ekspertise i verdensklasse. Fra dansk side har der været arrangeret flere handelsdelegationer til Bangladesh i de seneste par år. Det seneste besøg fandt sted i september, hvor 9 danske firmaer indenfor agri-, aqua- og foodtech sektorerne besøgte landet.

Via match-making fik firmaerne mulighed for at identificere mulige lokale samarbejds- og investeringspartnere og se på forholdene, hvilket medførte flere fremtidige samarbejdsaftaler. Allerede igen i december besøger handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr Bangladesh sammen med en handelsdelegation. Her vil der være fokus på energi, biovidenskab, vandforsyning og clean-tech.

I takt med den positive økonomiske udvikling, har flere internationale donorer, deriblandt Danmark, ændret deres fokusområder i Bangladesh. Fra primært at have haft fokus på bistand og fattigdomsbekæmpelse, satser Danmark nu i højere grad på at øge samarbejdet med erhvervslivet og udvikle privatsektoren blandt andet gennem Danida Business Partnership programmet.

Danmark har haft succes med B2B programmet, og netop privatsektorudviklingen er af afgørende betydning for landets fremtid og vækstmuligheder. Bangladesh har specifikt brug for at udvikle energi- og landbrugssektoren plus sektorerne omkring klima, miljø og vand. Det gør et samarbejde endnu mere interessant for et land som Danmark, som har ekspertise indenfor disse områder. Derfor vokser handelssamarbejdet mellem Bangladesh og Danmark stadig i stødt tempo, og antallet af danske virksomheder som har fået øjnene op for mulighederne i Bangladesh stiger for hvert år.

Mulighederne er mange i et land som er i rivende udvikling og som kun venter på at tage det næste skridt op ad udviklingsstigen. Bangladesh fremstår som et investeringsparat land med et interessant og voksende marked, som med en konkurrencedygtig mindsteløn og en levende entreprenørånd, har skabt et attraktivt marked for udenlandske investorer. Tilsat den rigtige ekspertise og vidensdeling kan Bangladesh på længere sigt gå ind i rollen som en af Asiens nye tiger-økonomier med kursen sat mod endnu højere vækstrater.


BACK TO NEWS

LATEST NEWS

12.04.2019

AndersenNews - Week 15

Read about the fantastic development Chem-Tec Plating A/S has experienced the last year. Also, you will find the final call to participate in our networking event this month. And lastly, an Easter greeting to all.

05.04.2019

AndersenNews - Week 14

This week, you can red about how NORNA PLAYGROUNDS A/S secures their further development by expanding the owner group with active investors. You will also find an invitation to our upcoming networking event.

29.03.2019

AndersenNews - Week 13

This week, we highlight some of the news we have presented in the first part of 2019.

Want to Know More?

Interested in knowing more about your international business opportunities? How to identify and start up new export channels? How to finance your project? Contact us by clicking the button below.

GET IN TOUCH WITH US